Erklæring

Amtrup Web ApS lever op til de gældende regler vedrørende indsamling og behandling af persondata. Disse regler fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Denne forordning kaldes i daglig tale for persondataforordningen.

Det er vigtigt for Amtrup Web ApS at beskytte vores kunders og besøgendes personoplysninger. Derfor har vi en lang række interne processer, som sikrer:

 • at dine personoplysninger kun bliver indsamlet i tilstrækkeligt og nødvendigt omfang

 • at dine personoplysninger indsamles med henblik på opfyldelse af et udtrykkeligt og legitimt formål

 • at dine personoplysninger er korrekte og om nødvendigt ajourføres

 • at dine personoplysninger behandles på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde

 • at dine personoplysninger kun opbevares, så længe det er nødvendigt

Vores interne processer sikrer således, at vi indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med princippet om god databehandling. Dette princip fremgår af både den europæiske persondataforordning og den danske persondatalov.

Du kan du læse mere om vores indsamling og behandling af personoplysninger under afsnittet Dataprocedure.

Hvad er personoplysninger?

I persondataloven anvendes betegnelsen personoplysninger om persondata, som omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Den danske persondatalov arbejder med tre kategorier:

 • Almindelige oplysninger

  • Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, eksaminer, stilling og arbejdsområde

 • Fortrolige oplysninger

  • CPR-nummer, økonomi, skatteforhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, sociale forhold og strafbare forhold

 • Følsomme oplysninger

  • Race, etnisk baggrund, politisk-, religiøs- og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Den registrerede

Den, der registreres personoplysninger omkring, herunder kunder og besøgende på hjemmesiden, kaldes den registrerede.

Som registreret har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser. Disse rettigheder giver dig bl.a. mulighed for indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret under afsnittet den registreredes rettigheder.

Samtykke

For at Amtrup Web ApS kan indsamle og behandle personoplysninger, kræver det, at den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke. Det skal samtidig være tydeligt for den registrerede, hvad denne samtykker til.

Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, og dermed forhindre at den behandling af personoplysninger, der er givet samtykke til, ikke sker fremover. Du kan læse mere om dette under afsnittet samtykke.