HANDELSBETINGELSER

Vores oplysninger

Amtrupweb.dk ved Amtrup Web IVS

CVR.: 39020238

Njalsgade 76, 4. sal

2300, København S

Tlf. 60 15 08 11

E-mail: info@amtrupweb.dk

Disse handelsbetingelser er gældende for alle ydelser, som Amtrup Web IVS leverer til kunder via Amtrupweb.dk. Dette omfatter hjemmesider, webshops, sociale medier og andre online- og offline opgaver.

Handelsbetingelserne kan kun fraviges efter skriftlig bindende aftale mellem Amtrup Web IVS og kunden.

Indgåelse af bindende aftale

Enhver aftale mellem Amtrup Web IVS og kunden skal bekræftes enten via en kontrakt eller accept af indhold via e-mail. I aftalen indeholdes en aftalt pris samt eventuelle udgifter til supplement såsom hosting, temaplatforme og/eller plugins (værktøjer) eller for offline opgaver tilsvarende. Dertil angives en aftale omkring tidshorisonten for leveringen.

En opgave sættes først i gang efter en forudbetaling på 50 % af prisen for opgaven samt eventuelle omkostninger. For større aftaler kan der aftales flere afdrag.

Bestilling af en ydelse sker via Amtrupweb.dk / Amtrup Web IVS eller ved kontakt til vores e-mailadresse. Et tilbud afgivet af Amtrup Web IVS er gældende i 14 dage fra afgivelsen.

Ved indgåelse af en bindende aftale med Amtrup Web IVS accepterer kunden vores handelsbetingelser. Handelsbetingelser accepteres samtidigt ved betaling af opstartsfaktura.

Betaling, priser og gebyr

Betaling sker ved bankoverførsel til Amtrup Web IVS.

Alle priser er angivet i DKK og skal tillægges moms. Priserne inkluderer ikke eventuelle betalingsgebyrer, som bliver trukket separat ved en bankoverførsel. Amtrup Web IVS opkræver ikke betalingsgebyr, hvorfor et eventuelt betalingsgebyr vil afhænge af den enkelte bank.

Den gældende pris er den, der, for den pågældende vare på tidspunktet for ordreafgivelsen, er oplyst hos Amtrup Web IVS. Hvis ikke der købes et produkt, som har en fast prisansættelse på hjemmesiderne, aftales prisen særskilt med Amtrup Web IVS inden igangsættelse af opgaven.

Betaling sker normalt i to lige store afdrag, hvoraf 50 % af beløbet betales inden igangsættelse af arbejdet. Dog betales omkostninger til køb af tilhørende produkter såsom webhotel, temaplatforme og/eller plugins som tillæg i første betaling. Ved overdragelse af produktet betales det resterende beløb samt eventuelt aftalte tillæg.

Såfremt et produkt vurderes til at være af større værdi og med en produktionsvarighed ud over 3 uger, kan der aftales et antal delbetalinger undervejs, hvor første og sidste betaling svarer til de øvrige betalinger. Andet kan aftales skriftligt.

Da produktet er en serviceydelse, kan der ikke forekomme tilbagebetaling på et leveret og godkendt produkt.

Leveringstid

Amtrup Web IVS afgiver et estimeret bud på leveringstidspunktet ved indgåelse af en bindende aftale, eller kontakter kunden for at aftale nærmere herom.

Amtrup Web IVS bestræber sig på at levere alle bestillinger til tiden. Dog kan der opstå forsinkelser, idet Amtrup Web IVS leverer ydelser, der kan variere i omfang, og hvor arbejdsbyrden ikke altid kan forudses ved bestillingen.

Amtrup Web IVS tager derfor forbehold for forsinkelser. Såfremt Amtrup Web IVS bliver opmærksom på, at en bestilling vil tage længere tid end forventet, vil kunden blive kontaktet med henblik på at lave en aftale om et nyt leveringstidspunkt.

Force majeure

Amtrup Web IVS er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder, der er uden for Amtrup Web IVS’ kontrol (force majeure). Herunder ved bl.a. strejke, uvejr eller andre naturkatastrofer, ny lovgivning eller ændring af lovgivning, tekniske problemer eller forsinkelser i tjenesteydelser leveret af en underleverandør på grund af ovenstående omstændigheder.

Så længe force majeure foreligger, er Amtrup Web IVS fritaget for at opfylde sine forpligtelser.

Reklamation og fortrydelse

Amtrup Web IVS leverer tjenesteydelser, og derfor har kunden som udgangspunkt ikke to års reklamationsret, som gælder ved køb af varer.

Kunden har dog ret til at få udbedret eventuelle skader eller mangler ved tjenesteydelsen, såfremt disse kan tillægges ydelsens beskaffenhed. Kunden kan ikke få udbedret skader eller mangler, som skyldes egne omstændigheder eller andre ydre omstændigheder, som Amtrup Web IVS efter dansk lovgivning ikke kan blive gjort ansvarlige for. Enhver skade eller mangel skal meddeles straks efter at kunden har opdaget den.

Fortrydelse af en ordreafgivelse kan ske frem til betalingstidspunktet. Når betaling er sket, anses arbejdet for at være påbegyndt, og købet kan herefter ikke fortrydes. Herunder kan køb af Klippekort og lignende produkter ikke fortrydes efter betaling.

Produktionsfasen

Kunden leverer alt aftalt materiale og vejledning vedrørende ønsker for design og indhold for den relevante opgave til Amtrup Web IVS. Kunden forpligter sig til efter bedste evne at levere tekster, billeder og andet aftalt indhold.

En opgave kan ikke uden skriftlig aftale udskydes grundet manglende handling fra kunden. Såfremt dette sker ud over 7 dage fra aftalt levering af produktet og efter en skriftlig (e-mail) påtale fra Amtrup Web IVS til kunden, skal slutfakturaen indbetales efter yderligere 7 dage. I disse situationer forsøger Amtrup Web IVS altid at være løsningsorienterede, dog forbeholdes retten til at aftale et nyt beløb for at færdiggøre projektet.

Såfremt en aftalt produktion er forsinket fra kundens side mere end 3 måneder, så skal der under alle omstændigheder aftales en opdateret levering med dato og en ny prisberegning på opgaven.

Amtrup Web IVS og kunden kommunikerer under processen vedrørende udviklingen af opgaven.

Overdragelse

Ved afslutning af opgaven overdrages websitet til kunden efter en overordnet godkendelse af design og indhold. Herefter får kunden, uden ekstra beregning, en 14-dages supportperiode, hvor Amtrup Web IVS foretager de justeringer og rettelser, som findes nødvendige og kan kræves inden for rimelighedens grænser. Der kan i denne periode ikke være tale om re-design, da dette er godkendt ved overdragelsen.

Kunden kan ikke få administrativ adgang til en hjemmeside, webshop eller andet online produkt, før det overdrages. Dog kan der aftales adgang til at rette og justere sider, tekster, billeder m.v.

Såfremt kunden ønsker adgang til den overordnede administrative del af et produkt, skal det aftales skriftligt med Amtrup Web IVS, som fraskriver sig ansvaret for enhver negativ påvirkning fra kundens side, der kan kræve genoprettelse.

Såfremt kunder beder om fuld administrativ adgang til hjemmesiden (her menes administrativt CMS modul på selve hjemmesiden og ikke via webhotel/hosting) , så betragtes opgaven som leveret, og videre rettelser sker efter princippet “Good faith”, der ikke er bindende for Amtrup Web IVS. Det betyder, at Amtrup Web IVS vil hjælpe kunden med eventuelle rettelser, såfremt kunden direkte anviser sit ønske og det er inden for rimelighedens grænse. En opgave er, når den betragtes som leveret, til fuld indfrielse af resterende betaling fra kundens side.

Efter overdragelsen af et produkt, kan der ikke fremsættes krav mod Amtrup Web IVS, da produktet er godkendt. Såfremt kunden har ændringer af større karakter, kan sagen behandles skriftligt mellem parterne. Amtrup Web IVS vil herefter forsøge at rette op på forhold, som kan have ændret sig, mod en aftalt ydelse.

 

Overdragelse af tredjeparts produkter

Såfremt Amtrup Web IVS i processen erhverver ret til webhotel, domæner eller tredjeparts produkter, kan disse når som helst overdrages kunden. Hvis Amtrup Web IVS erhverver sådanne i eget navn, er det udelukkende for at gøre processen hurtigere.

Rettigheder til leveret arbejde

Kunden har brugsretten og ejendomsretten til selve det produkt, som overleveres, i den betydning, der er ment til produktets aftalte brug. De immaterielle rettigheder ved udvikling af produktet tilhører dog Amtrup Web IVS, og produkter kan ikke kopieres til anden brug, overdrages til anden bruger eller på nogen måde genbruges uden foregående skriftlig aftale med Amtrup Web IVS.

Herunder menes design, udvikling, patenter, ophavsrettigheder og eventuelle varemærker. Et leveret produkt kan være en del af et overordnet brand.

Amtrup Web IVS er på ingen måde ansvarlig for ukorrekt eller ulovlig brug af det leverede produkt.

Amtrup Web IVS eller relaterede brands har som udgangspunkt ret til at have sit navn placeret i bunden af et produkt som leverandør heraf.

Ansvarsfraskrivelse

Amtrup Web IVS kan ikke holdes ansvarlig for tredjeparts platforme, software, plugins m.v. efter levering. Ved levering virker alt leveret teknik, men opstår der senere fejl fra tredjeparts leverandører, herunder hosting, kan krav mod Amtrup Web IVS ikke gøres gældende. Amtrup Web IVS kan ikke holdes ansvarlig for tredjeparts påvirkning af hjemmesiden, herunder opdateringer af platform, software og plugins, som senere tages i brug.

Herunder kan Amtrup Web IVS ikke holdes ansvarlige for funktioner som E-mail og synkronisering mellem leverandør og kunder. Der leveres kun begrænset support på dette, da det er uden for vores kontrol, hvorvidt en leverandørs serverprodukter fungerer hensigtsmæssigt.

Amtrup Web IVS tager ikke ansvar for produkter, som bliver brugt forkert, og som ikke vedligeholdes efter en generel branchestandard. Endvidere kan Amtrup Web IVS ikke stå til ansvar for fejl, erstatningskrav eller andre retskrav som udspringer af, at kunden har leveret ukorrekte eller mangelfulde oplysninger.

Ligeledes kan Amtrup Web IVS ikke holdes ansvarlige for ændringer i lovtekst og kendelser, som kræver ændringer ift. GDPR indhold.

Når kunden har godkendt det endelige produkt, er Amtrup Web IVS ikke ansvarlig for fejl, erstatningskrav eller andre retskrav, som skulle udspringe heraf.

Såfremt der er årsbetaling for tredjeparts leverancer, er det kundens eget ansvar at afholde denne udgift. Hvis Amtrup Web IVS kender en sådan udgift, vil den blive oplyst kunden i processen. Amtrup Web IVS er ligeledes ikke ansvarlig for at tredjepart ændrer sit produkt og indfører betaling. En sådan udgift kan ikke pålægges Amtrup Web IVS.

Kunden kan med Amtrup Web IVS aftale en fast vedligeholdelse af produktet mod en aftalt pris.

Amtrup Web IVS forsøger løbende at leve op til, at indholdet af vores hjemmesider er opdateret korrekt og fyldestgørende. Amtrup Web IVS kan dog ikke give garanti for, at indholdet er 100 % fejlfrit. Endvidere fralægger Amtrup Web IVS sig ethvert ansvar for brug eller misbrug af oplysninger på hjemmesiden.

Amtrup Web IVS forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre, slette, modificere eller trække oplysninger tilbage uden varsel og uden ansvar for utilsigtet brug.

Amtrup Web IVS påtager sig intet ansvar for links eller referencer til eksterne hjemmesider eller information.

Særligt vedrørende Drift & Support

Dette er gældende såfremt en kunde har en DRIFT & SUPPORT aftale med Amtrup Web IVS

Amtrup Web IVS kan ikke drages til ansvar for hackerangreb og andre nedbrud, idet de oftest skyldes udefrakommende omstændigheder, som Amtrup Web IVS ikke har kontrol over. Kunden er derfor selv ansvarlig for hackerangreb og nedbrud, som kompromitterer deres hjemmeside og dens indhold.

Såfremt man har Drift & Support aftale hos Amtrup Web IVS, holder vi siden opdateret efter brancestandarder, men vi kan ikke give 100 % garanti, idet også administrative brugere af hjemmesiden kan kompromittere dens sikkerhed. Ved nedbrud tilbyder vi genoprettelse af hjemmesiden ud fra de backups, vi har lavet. Det kan dog opstå en ekstra udgift til at rense hjemmesiden.

Hvis man har tegnet en tillægsydelse “Security”, så tager Amtrup Web IVS ansvar for at genoprette en side ved et nedbrud uden yderligere omkostninger for en kunde. Dog kan erstatningskrav vedr. tab på omsætning eller andet ikke gøres gældende over for Amtrup Web IVS.

Såfremt kunden har mere end én hjemmeside liggende på sit web-hosting, så gælder ovenstående genopretning uden omkostninger for kunden ikke. Dette skyldes, at evt. malware kan spredes via hjemmesider og installationer, som er uden for vores kontrol. En genopretning vil derfor blive faktureret kunden.

Support på GDPR er ikke indeholdt i en Drift & Support aftale, da tekstindhold, lovstof og andre forhold med tiden og via fortolkninger og kendelser kan ændre, hvordan opsætning og den juridiske opstilling er mest optimal.

En driftaftale mellem kunde og Amtrup IVS er fortløbende i aftalte intervaller, med mindre aftalen skriftligt opsiges senest 30 dage før udløbsdato. De aftalte intervaller er oftest 6 eller 12 måneder.

Såfremt man er Support kunde hos Amtrup Web IVS, så skal der i bunden af siden være et navn og link til Amtrup Web.

Fortrolighed

Amtrup Web IVS og kunden har fortrolighedspligt over for hinanden. Det vil sige, at indhold i aftaler og processer ikke uden modpartens skriftlige accept kan overleveres til tredjepart eller bruges i offentlig omtale. Amtrup Web IVS har dog altid retten til at markedsføre sig som producent af leverede ydelser.

Tvister

Amtrup Web IVS bestræber sig på at levere en færdig og brugbar ydelse i overensstemmelse med kundens ønsker. Hvis der skulle opstå nogen form for uenighed omkring ydelsen, skal dette oplyses skriftligt til Amtrup Web IVS således, at Amtrup Web IVS har mulighed for at komme med en løsning, som er i overensstemmelse med handelsbetingelserne.

Lovgivning

Amtrup Web IVS handler i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Amtrup Web IVS tager dog forbehold for ændring af lovgivning eller ny lovgivning, herunder eventuelt ændret praksis inden for de relevante områder.

 

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, som fremgår af Amtrup Web IVS’ hjemmesider, såsom varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Amtrup Web IVS. Dette gælder f.eks. de tekster og billeder, som fremgår af hjemmesiden.

Amtrup Web IVS gør opmærksom på, at misbrug af Amtrup Web IVS’ immaterielle rettigheder udgør en krænkelse efter dansk lovgivning. Uden Amtrup Web IVS’ tilladelse er det således forbudt at gøre brug af hjemmesidens indhold, herunder hel eller delvis kopiering af indholdet eller lagring af indholdet ud over personlig brug. Det vil sige, at indholdet ikke må benyttes til kommercielt brug.

 

Privatlivspolitik

Amtrup Web IVS har brug for kundens personlige oplysninger for at kunne levere en korrekt tjenesteydelse. Amtrup Web IVS indsamler ikke kundens personoplysninger uden dennes udtrykkelige samtykke således, at kunden informeres om, hvilke oplysninger der indsamles. Amtrup Web IVS videregiver ikke kundens personoplysninger til tredjemand.

Amtrup Web IVS benytter en række eksterne leverandører, som kan få adgang til kundens hjemmeside, såfremt de skal afhjælpe problemer herpå. Amtrup Web IVS sikrer altid kundens personoplysninger, og at eventuelle eksterne leverandører handler i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Kundens personoplysninger opbevares i Amtrup Web IVS’ kundekartotek og kan til enhver tid begæres slettet. Kundens oplysninger opbevares med henblik på, at Amtrup Web IVS kan levere den bestilte tjenesteydelse korrekt.

Amtrup Web IVS opbevarer kundens oplysninger så længe efter registreringen, det er nødvendigt, hvorefter de slettes.

Læs mere om vores Persondatapolitik her.

Cookies

Amtrupweb.dk benytter cookies for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, herunder til at tilpasse indholdet til brugerens ønsker, gemme præferencer, og til at analysere trafikken på hjemmesiden. Hjemmesiderne gør opmærksom på dette via en meddelelse, som den besøgende skal acceptere ved besøg på hjemmesiden.

Cookies er små tekstfiler, der kan benyttes af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Loven fastslår, at hjemmesider kan benytte cookies på brugerens enhed såfremt, de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Ved alle andre cookies skal hjemmesiderne indhente brugerens samtykke.

Cookies bliver gemt i 30 dage, og brugeren kan til enhver til slette cookies fra sin computer eller anden enhed. Se hvordan her.

Amtrupweb.dk benytter Google Analytics. Det kan slås fra her.

Amtrup Web IVS deler ikke brugerens oplysninger med tredjemand.

Læs mere om cookies her.

Opdateret 18. februar 2019

København